Voorwoord de heer Thuur Barkhuysen

14-11-2014 16:08

De voorbereidingen voor deze reünie lopen nu al bijna 1 jaar.
Een aantal enthousiaste oud-leerlingen heeft er al die tijd de schouders onder gezet om dit rond te krijgen, met als resultaat dat we elkaar op zaterdagavond 22 november weer eens sinds lange tijd zullen ontmoeten.
Dat dit initiatief ook bij ons,vrijwel allemaal al "Pensionado's",veel teweeg heeft gebracht,blijkt wel uit het grote aantal oud-personeelsleden dat voor de reünie heeft ingeschreven.
Mijn oud-collega's en ik verheugen ons er op jullie weer te zien, gesprekken te voeren,herinneringen op te halen en een goed glas te drinken.

En als de vroegere sfeer van de Mavo aan de Hunnenweg er ook op deze avond zal zijn,dan wordt deze ontmoeting één groot feest.

Tot zaterdagavond 22 november

Thuur Barkhuysen.